Stockholm 2018-05-24

Trygg hantering av dina

personuppgifter

Ditt förtroende är viktigt för oss och vi vill att du som kund ska känna dig trygg med att lämna

personuppgifter till oss. Vi värnar om en hög nivå av skydd för din personliga integritet.

General Data Protection Regulation (GDPR) är en ny EU-förordning som ersätter den svenska

Personuppgiftslagen (PUL). Det innebär att nuvarande bestämmelse avseende behandling av dina

personuppgifter i allmänna avtalsvillkor upphävs. Mycket är sig likt men kraven på hur vi får behandla

dina personuppgifter skärps.

GDPR träder i kraft den 25 maj 2018 och gäller i hela EU

Vi kommer att vidta åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med

kraven i GPDR.

Lyckås Ridsport

Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon 08-741 33 77 vardagar mellan

kl. 11.00-18.00 eller på info@lyckasridsport.se